SSRS Wyświetlenie wartości parametru multiple values w nagłówku raportu

30-sie-2013

SQL Server Reporting Services pozwala na zdefiniowanie parametru raportu, w którym użytkownik może zaznaczyć kilka wartości. Zapytanie które korzysta z wartości tego raportu korzysta zazwyczaj ze składni IN (@nazwa_parametru)

Użytkownicy życzą sobie zazwyczaj, aby raport zawierał informację o wybranych opcjach podczas generowania raportu. Jak wyświetli ć wszystie zaznaczone wartości w raporcie z multiple value?

Załóżmy, że parametr jest zdefiniowany następująco:

param1

a tak wyglądają jego wartości:

param2

Jeśli chcesz wyświetlić zaznaczone przez użytkownika wartości skorzystaj z funkcji JOIN (wpisz wyrażenie do expression dla kontrolki TextBox umieszczonej w raporcie):

param5

Ta funkcja wybranie kolejnych zaznaczonych pozycji, połączenie ich w jeden napis i rodzielenie przecinkami, czyli dokładnie to o co chodziło:

param6

Zauważ, że w powyższym poleceniu skorzystaliśmy z właściwości Label, co spowodowało wyświetlenie nazw: ine, two. Gdyby chcieć wyświetlić wartości, czyli liczby 1,2 należy zmienić nieco foemułę i odwołać się do właściwości Value:

param3

W ten sposób uzyskasz takie dane:

param4   

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik