SSRS Sortowanie raportu po kliknięciu na nagłówek tabeli

6-lut-2013

Aby raport stworzony w Reporting Services był jeszcze bardziej interaktywny możesz dodać do niego możliwość sortowania danych po kliknięciu w nazwę kolumny widoczną w nagłówku tabeli.

W tym celu:

1. Klinij na polu tekstowym w nagłówku tabli prawym przyciskiem myszy i wybierz Text Box Properties

2. Przejdź do zakładki Interactive Sort i wypełnij formularz. Tutaj działanie ma być takie, że po kliknięciu pola testowego raport ma się przesortować wg pola Lastname w ramach grup (na poziomie detail).

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik