SSRS i C# Programowanie Reporting Services cz.1 – wprowadzenie i Web Service ReportExecution2005

5-Wrz-2013

Programowanie pod Reporting Services można wykonać na co najmniej 2 sposoby:

 • Wykorzystując WebService i w ten sposób możesz na Reporting Services zrobić praktycznie wszystko np. uruchomić raport lub zarządzać raportami
 • Wykorzystując kontrolki służące do uruchomienia i zaprezentowania raportu.
 • Wykorzystując pisane ręcznie adresy URL wskazujące na Report Server, które poprzez QueryString określają jaki raport ma być uruchomiony (metoda GET)
 • Wykorzystując nawet ręcznie tworzone formularze przesyłając do Reporting Services wartości w parametrach metodą POST

Skupmy się na razie na Web Service. Jeśli mowa o SQL 2008 i trybie native dla Reporting Services, to mamy 2 Web Service:

 • ReportExecution2005 – do uruchamiania raportów
 • ReportService2005 – do zarządzania raportami

Załóżmy, że masz do napisania aplikację, która ma wyciągnąć z serwera dany raport w postaci Excel. W tym przypadku należy skorzystać z Web Service ReportExecution2005.

Po pierwsze dodaj w swoim projekcie referencję do tego Web Service:

 • Na projekcie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Add Service Reference
 • Kliknij Advanced
 • Kliknij Add Web Reference
 • Podaj adres URL: http://localhost/ReportServer/ReportExecution2005.asmx (localhost zamień u siebie na nazwę serwera, na którym działa Reporting Services)
 • Zmień nazwę (u mnie RS2005) i kliknij Add Reference

Dodawanie referencji do Web Service

Od tej pory do zdanych usług Reporting Services możesz sięgać przy pomocy lokalnej klasy proxy o nazwie RS2005.

Pora więc na stworzenie programu. Umieść na formularzu kontrolkę buton i oprogramuj kliknięcie tego przycisku:

Poczytaj więcej: http://support.microsoft.com/kb/875447

 

Dodaj komentarz:

Autor: Rafał Kraik