SSRS: Dynamiczny connection string

19-lis-2017

Kiedy chcesz aby raport dynamicznie łączył się do jednego lub innego źródła danych, które będzie zależało od parametru raportu to:

  • Skorzystaj z data source wbudowanego w raport (nie można korzystać z Shared DataSource)
  • Dodaj parametr, który wyświetli np. nazwy instancji SQL do których należy się łączyć
  • Zadbaj o to aby struktury danych z jakich ma korzystać raport były na tych wszystkich instancjach takie same
  • Budując raport testuj go na jednym źródle danych, ale tuż przed opublikowaniem zmień connection string na wyrażenie dynamiczne

Dodatkowo, jeżeli chcesz aby raport mógł być subskrybowany – nie podawaj nazwy użytkownika ani hasła w connection string ale skorzystaj ze Stored Credentials (podaj credentials we właściwościach DataSource)

 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/reporting-services/report-data/data-connections-data-sources-and-connection-strings-report-builder-and-ssrs

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik