SSIS: Wykorzystanie Environment i parametrów w Project Deployment Model

27-lis-2012

W pakietach SSIS można używać Project Deployment Model . Charakteryzuje się on tym,  że pozwala definiować parametry pakietu. Parametry są używane podczas pracy pakietu do zainicjowania zmiennych, zdefiniowania np. ścieżek, connection string itp.

Parametry podaje się poprzez zdefiniowanie środowiska na serwerze, na którym pakiet będzie uruchamiany.

 1. Zdefiniuj parametr
 2. Przygotuj pakiet. W tym przypadku:
  1. Pakiet czyta jeden rekord
  2. Dodaje kolumnę zainicjowaną wartością parametru
  3. Zapisuje wynik w pliku

 3. Na serwerze w Integration Services Catalog  utwórz katalog
 4. W katalogu zdefiniuj nowe Environment
 5. W Environment utwórz parametr/zmienną o tej samej nazwie, co zmienna używana w pakiecie
 6. Wykonaj Deploy pakietu na serwer do katalogu z pkt 3.
 7.   Skonfiguruj pakiet w folderze z kroku 3.
  1. Najpierw zdefiniuj referencję do środowiska z kroku 4
  2. A następnie zdefiniuj wartość parametru, jako pobieraną ze środowiska. (Mógłbyś równie dobrze podać tu wartość ręcznie)
 8. Zdefiniuj Joba, a w nim step  wywołujący pakiet SSIS zapisany na serwerze
 9. W karcie Configurations wskaż na środowisko, jakie ma być użyte przy uruchomieniu pakietu

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik