SSIS: ISDeploymentWizard: „Not enough storage is available to complete this operation.”

19-sie-2016

Aby zainstalować w SSIS Catalog nowe pakiety możesz po prostu dwa razy kliknąć na pakiecie. Jeśli środowisko jest poprawnie skonfigurowane spowoduje to uruchomienie ISDeploymentWizard, który krok po kroku poprowadzi do zainstalowania pakietu na serwerze. Niestety jeśli pakiet jest większy, to czasami na pewnym etapie deploymentu może dojść do błędu…. ja spotkałem:

The package failed to load due to error 0x8007000E „Not enough storage is available to complete this operation.”. This occurs when CPackage::LoadFromXML fails. ({079C0D8C-3D51-4EAD-A858-9D00784036D4})

Jednym z powodów tego błędu może rzeczywiście być zbyt mała ilość pamięci. Było to nawet dosyć prawdopodobne, bo na innym serwerze import udawał się bezproblemowo. Jak to zazwyczaj podczas troubleshootingu kroków i prób należało wykonać więcej:

 • Najpierw uruchomić wizarda a dopiero potem wskazać pakiet do zainstalowania. Próba zakończyła się sukcesem na jednym komputerze z tym problemem
 • Zamiast importować pakiet z pliku, zaimportować go z innego serwera na którym ten pakiet już się znajdował. Próba powiodła się na kilku kolejnych serwerach
 • Zamiast wykorzystywać interfejs graficzny uruchomić to samo polecenie w trybie znakowym. W ten sposób pakiet został umieszczony na pozostałych serwerach. Co bardzo wygodne, informacja o tym jakie parametry przekazać do wizarda uruchamianego w trybie znakowym są wyświetlane przez Wizarda uruchomionego w normalny sposób na ostatnim ekranie z podsumowaniem. U mnie komenda wyglądała mniej więcej tak:
ISDeploymentWizard.exe /Silent 
                       /SourcePath:"N:\SQLServer\MyPacket.ispac" 
                       /DestinationServer:"server\instance" 
            /DestinationPath:"/SSISDB/Folder/MyPackage"

W tym poleceniu można też opuścić parametr Silent.

 

Komentarze są wyłączone

Autor: admin