SSIS: Import plików excel z katalogu – krok po kroku z obrazkami

1-cze-2014

 

 

 

 

Dość często dane trafiają do nas w postaci pliku excel i należy je zaimportować do bazy danych. Jeżeli zdarzać się to będzie często, można pokusić się o stworzenie odpowiedniego mechanizmu w postaci pakietu SSIS. Załóżmy, że wszystkie nowe pliki trafiają do jednego wybranego folderu, a my będziemy wczytywać ich zawartość do jednej tabeli w bazie danych na SQL Server.

Zaczynamy od położenia na formularzu kontenera foreach loop

ssis_excel01

 

W właściwościach kontrolki wskaż folder i rozszerzenie plików podlegających importowi:

ssis_excel02

Ponieważ kolejne kroki muszą znać nazwę pliku, który ma być importowany, musimy gdzieś zapamiętać jego nazwę.

ssis_excel03

 

W kontenerze umieść zadanie typu Data FLow

ssis_excel04

W tym zadaniu potrzebne będzie tylko źródło danych (plik excel) oraz ADO.NET destination (SQL server)

ssis_excel05

Zacznij od skonfigurowania źródła danych. Pocątkowo wskaż na jeden dowolny plik excel  odpowiedniej strukturze danych

ssis_excel06

 

 

Wskaż, jak będzie się nazywał arkusz, z którego chcesz zaimportować dane:

ssis_excel06a

To na razie tyle, jeżeli chodzi o excela. Teraz skonfiguruj połączenie do SQL server. Wskaż nazwę serwera i tabelę, do jakiej mają być zaimportowane dane:

ssis_excel07

Zmapuj ze sobą dane z arkusza z danymi w bazie

ssis_excel08

 

No i teraz haczyk. Import nie miał się odbywać z jednego wskazanego przez nas na sztywno pliku. Dlatego ptrzeba zmodyfikować Connection Managera sięgającego do plików excel:

ssis_excel09

Przyjrzyj sie polu Expression

ssis_excel10

 

Użyj stworzonej wcześniej zmiennej wskazującej na ścieżkę aktualnie przetwarzanego pliku Excel:

 

ssis_excel11

 

Teraz można już uruchomić pakiet…

ssis_excel12 ssis_excel13

… i sprawdzic wynikssis_excel14

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik