SSIS: Gdzie zniknęły Package Configurations w wersji 2012?

27-lis-2012

Szukałem dzisiaj Package Configurations w SQL Data Tools (SQL 2012) i znaleźć nie mogłem. Polecenie powinno znajdować się w menu kontekstowym lub w menu SSIS… ale nie było go tam. Zajrzyjmy więc do właściwości pakietu:

Jest! A przecież na stronce http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms141132.aspx piszą wyraźnie:

Create Package Configurations

            SQL Server 2012
 You create package configurations by using the Package Configuration Organizer dialog box and the Package Configuration Wizard. To access these tools, click Package Configurations on the SSIS menu in SQL Server Data Tools (SSDT).
Note                   Note
You can also access the Package Configuration Organizer, by clicking the ellipsis button next to the Configuration property. The Configuration property appears in the properties window for the package.
Note                   Note
Configurations are available for the package deployment model. Parameters are used in place of configurations for the project deployment model. The project deployment model enables you to deploy Integration Services projects to the Integration Services server. For more information about the deployment models, see Deployment of Projects and Packages.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik