SSAS: Różnice między Cube ID a Cube Name

16-Sty-2013

Kostkę chcę przeprocesować w aparciu o skrypt. Skrypt wygląda tak:

Chociaż moja kosta nazywa się inaczej, procesując ją muszę używać identyfikatora! Dlaczego identyfikator jest inny niż nazwa? Przecież to nieintuicyjne!

Odpowiedź kryje się w skrypcie tworzącym OLAP-ową bazę danych. To tutaj kryją się nazwy i identyfikatory baz danych:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik