SSAS: Różnice między Cube ID a Cube Name

16-sty-2013

Kostkę chcę przeprocesować w aparciu o skrypt. Skrypt wygląda tak:

<Batch xmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine">
  <Parallel>
   <Process xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
     <DatabaseID>Adventure Works OLAP</DatabaseID>
     <CubeID>Adventure Works DW</CubeID>
     <MeasureGroupID>Reseller Sales</MeasureGroupID>
     <PartitionID>Reseller Sales</PartitionID>
     <Object>
     </Object>
     <Type>ProcessFull</Type>
     <WriteBackTableCreation>UseExisting</WriteBackTableCreation>
   </Process>
  </Parallel>
</Batch>

Chociaż moja kosta nazywa się inaczej, procesując ją muszę używać identyfikatora! Dlaczego identyfikator jest inny niż nazwa? Przecież to nieintuicyjne!

Odpowiedź kryje się w skrypcie tworzącym OLAP-ową bazę danych. To tutaj kryją się nazwy i identyfikatory baz danych:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik