SSAS – Błąd przy procesowaniu kostki: Errors in the OLAP storage engine: The attribute key cannot be found when processing: Table:

24-sie-2012

Bład był dosyć dziwny i „niewyjaśnialny”. Kostka została zbudowana w oparciu o jedną tabelę faktów i dwie tabele wymiarów. Wszystkie tabele były powiązane kluczami obcymi, nie było niespójności polegających na braku rekordu, do którego odnosiłby się klucz podstawowy. Nigdzie nie było nawet żadnej wartości NULL.

Tymczasem błąd pojawiał się regularnie i uniemożliwiał korzystanie z kostki. Na szczęście nie tylko ja miałem ten problem:
http://www.sqlservercentral.com/Forums/Topic1219713-17-1.aspx#bm1250076

Zrobiłem, jak polecono na forum tzn. najpierw procesowanie wymiarów. W tym celu dla każdego wymiaru oddzielnie:
1. Kliknij na wymiarze i wybierz Process

 

2. Zmień opcję procesowania na UPDATE

3. Wykonaj procesowanie

Następnie dla kostki i jej MeasureGroup uruchom pełne procesowanie

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik