SSAS: bład podczas usage based optimization

17-sty-2013

Bład:

Estimated count or partition count must be specified for cube obcject that require counting.

Przyczyna:

SSAS nie potrafi zliczyć obietów kostki

Rozwiazanie

Poszukaj, czego nie udało się policzyć. Sprawdź kolumnę. Prawdopodobnie w źródłowej bazie danych masz NULL-e

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik