SSAS: Automatyczny deployment projektu na serwer

15-sty-2013

1. Zbuduj chociaż raz projekt w Business Inteligence Development Studio

2. Uruchom:

Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe <ścieżka do pliku *.asdatabase>/a

3. Uruchom

Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe <ścieżka do pliku *.asdatabase> /d /o:<nazwa pliku z nowo generowanym skryptem>

4. W pliku powstanie skrypt MDX pozwalający na automatyczny deployment projektu na serwer SSAS.

 

Źródła:

http://blog.kejser.org/2006/11/28/automating-build-of-analysis-services-projects/

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms162758.aspx

http://www.mssqltips.com/sqlservertip/1883/using-the-sql-server-analysis-services-ssas-deployment-wizard/

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik