SQL: Zapytanie do AD

15-wrz-2014

Podziękowania dla Tomka i Rafała, którzy podsunęli to rozwiązanie 🙂

Potrzebujesz w SQL listę użytkowników z AD. To proste. Definiujesz linked server wskazujący na usługi AD, apotem piszesz zapytania:

Linked_Server_AD_01

Do połączenia użyj poświadczeń aktualnego użytkownika

Linked_Server_AD_02

No i gotowe. Można pisać zapytania do AD:

SELECT displayname, samaccountname
FROM OPENQUERY( ADSI, 'SELECT extensionAttribute3,SAMAccountName,displayname FROM ”LDAP://intranet.domain/OU=Folder3,OU=Folder2,OU=Folder1,DC=intranet,DC=domain”
Where objectCategory = ”Person” AND objectClass = ”user” AND department=”Departament name”’)

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik