SQL: SQL 2016 Business Intelligence

28-maj-2017

Jakie komponenty należy zainstalować, aby rozpocząć pracę z komponentami SQL2016 Business inteligence takimi jak:

  • Tworzenie projektów bazo-danowych
  • Tworzenie raportów w SSRS
  • Tworzenie kostek OLAP w SSAS
  • Tworzenie pakietów SSIS?

Oto króki przegląd potrzebnych pakietów:

Dodatkowo do testów może się przydać jakaś przykładowa baza danych:

  • Adventure Works 2016 – dostępne są różne przykładowe bazy danych, przydaje się przynajmniej baza transakcyjna (aktualnie AdventureWorks2016CTP), jeśli planujesz eksperymentować też na danych hurtowni danych to przydać się może AdventureWorksDW2016CTP3 – https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49502

Niestety z wersji na wersję Microsot zmienia nazwy i filozofię udostępnianych pakietów. Zacytujmy informację ze strony MS:

Historically, the Visual Studio shell used to create SQL Server content types has been released under various names, including SQL Server Data Tools, SQL Server Data Tools – Business Intelligence, and Business Intelligence Development Studio. Previous versions came with distinct sets of project templates. To get all of the project templates together in one SSDT, you need the newest version. Otherwise, you will probably need to install multiple previous versions to get all of the templates used in SQL Server. Only one shell will be installed per version of Visual Studio; installing a second SSDT just adds the missing templates.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik