SQL: Sposób nawiązywania połączenia między klientem a serwerem

11-kwi-2015

Jeśli łączysz się do SQL podając:

  • tylko nazwę hosta => klient łączy się do instancji domyślnej TCP 1433
  • nazwę hosta i port w postaci host,port => klient łączy się do hosta na określony numer portu
  • nazwę hosta i nazwę instancji => klient pyta SQL Browser UDP 1434 o numer portu dla danej nazwy instancji, a potem łączy się na otrzymany port (TCP)

http://www.mssqltips.com/sqlservertip/2182/network-communications-mechanisms-for-sql-server/

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik