SQL: sp_send_dbmail z załącznikiem

21-lut-2017

Podczas wysyłania maila z załącznikiem (który jest wynikiem zapytania) pojawiał się bład:

Failed to initialize sqlcmd library with error number -2147024809

O co chodzi? Otóż polecenie wysyłające maila:

 EXEC msdb..sp_send_dbmail @profile_name='SQLProfile'
 , @recipients = @EmailRecipient
 , @subject = @EmailSubject
 , @body = @EmailContent
 , @body_format = 'HTML'
 , @query=@EmailQuery
 , @attach_query_result_as_file=1
 , @query_attachment_filename = 'Results.csv'
 , @query_result_separator = ','
 , @from_address = 'sql-team@company.com'
 , @reply_to = 'sql-team@company.com'

wykonywało query zdefiniowane tak:

SELECT name from dbo.table

sęk w tym, że w czasie wysyłania maila wcale nie jest to takie jasne w jakiej bazie danych jesteśmy… Wystarczyło zmienić zapytanie na następującą postać żeby zadziałało:

SELECT name from mydatabase.dbo.table

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik