SQL – problem z uprawnieniami

25-maj-2011

Mail od klienta:

Dostałem bazę danych i muszę przygotować raporty. Tylko problem mam już na wstępie gdyż nie mogę się do tej bazy dostać. Jestem dodany jako administrator lokalny serwera.

Komunikat o błedzie:

The server principal '…’ is not able to access the database '…’ under the current security context (Microsoft SQL Server, Error:916)

Odpowiedź:

Prawdopodobnie na Twoim komputerze lokalni administratorzy nie otrzymali zbyt dużych uprawnień do serwera. Uprawnienia uzyskuje się poprzez dodanie kont do ról.Ponieważ serwer ma być „Twój” i baza danych też, najlepiej będzie, jeżeli Twoje konto zostanie sysadminem.

Spróbuj:

1. Dodać swój login do roli sysadmin

2. Ewentualnie sprawdź czy Twój login / użytkownik należy do określonych ról poleceniem:

EXEC sp_helpuser

Możesz też zajrzeć do widoku sys.server_principals i złaczyć joinem z sys.server_role_members, żeby zobaczyć do jakich ról należy login

Skutek:

Pomogło dodanie konta użytkownika do roli sysadmin.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik