SQL: Prawa wymagane przez usługi SQL (User Rights for SQL Server)

11-maj-2017

Ponieważ często o tym zapominam, to:

DB AG SSRS SSIS SSAS
Logon as a Service X X X X X
Increase a process working set         X
Replace a process level token X X      
Adjust memory quotas for a process X X     X
Bypass traverse checking X X   X  
Perform volume maintanace taksks X      
Lock pages in memory X     x
Impersonate a client after authentication   x  
Increase Scheduling priority         x

Źródło: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143504.aspx

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik