SQL: Po instalacji Service Pack brak pliku mssqlsystemresource.ldf

2-lis-2015

Prawdopodobnie po instalacji Service Pack SQL nie uruchamiał się. W error logu można znaleźć:

FileMgr::StartLogFiles: Operating system error 2(The system cannot find the file specified.) occurred while creating or opening file 'D:\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\mssqlsystemresource.ldf’. Diagnose and correct the operating system error, and retry the operation.

To podobno częsty bład jeżeli domyślna lokalizacja baz systemowych została zmieniona. Zdarza się też na clustrach. Ponieważ MSSQLSystemResource jest bazą systemową tylko do odczytu i traktowaną raczej jako element instalacji niż prawdziwa baza danych można wybrać naprawę SQL z panelu sterowania lub… poszukać takiej samej bazy danych w innej instalacji. Jeśli wybierzesz nie tą wersję co należy, to bład może się zmienić na:

The resource database version is 782 and this server supports version 706. Restore the correct version or reinstall SQL Server.

Szukaj do skutku. Skopiuj plik mdf i ldf do wskazanego w pierwszym komunikacie katalogu aż w końcu się uda!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik