SQL: Odczyt pliku z dysku lokalnego serwera

18-sie-2015

Jesteś sobie administratorem SQL, ale nie masz prawa do zalogowania się lokalnie (np. przez RDP) do maszyny, na której ten SQL działa. Tymczasem musisz przeczytać zawartość pliku, który znajduje się na tym serwerze. Z pomocą przyjdzie  OPENROWSET. Parametr BULK wskazuje, że wczytywać będziemy plik tekstowy określony ścieżką, a SINGLE_CLOB mówi, że plik ma być wczytany w całości:

SELECT  BulkColumn FROM OPENROWSET (BULK 'F:\data.log’, SINGLE_CLOB) MyFile

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik