SQL: Jak odnaleźć tabele wykorzystujące kolumny wyliczane?

15-sty-2013

Prosto. Będą w określonej bazie danych wykonaj:

SELECT OBJECT_NAME(s.object_id) 'Table name’,name AS 'Column name’, s.is_computed

FROM sys.columns s

WHERE s.is_computed=1

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik