SQL: Błędy po odtworzeniu bazy SSISDB

2-paź-2017

Po odtworzeniu bazy danych SSISDB job kończył się błędem:

’EXECUTE AS LOGIN’ failed for the requested login '##MS_SSISServerCleanupJobLogin##’.  The step failed.

No cóż – po odtworzeniu jest to możliwe, więc może trzeba na nowo zmapować usera z loginem?

USE SSISDB

ALTER USER [##MS_SSISServerCleanupJobUser##] with LOGIN = [##MS_SSISServerCleanupJobLogin##]

pełnego sukcesu jeszcze nie ma – ale zmienił się komunikat o błędzie, co oznacza, że trop jest dobry!

Executed as user: ##MS_SSISServerCleanupJobLogin##. The EXECUTE permission was denied on the object 'cleanup_server_retention_window’, database 'SSISDB’, schema 'internal’. [SQLSTATE 42000] (Error 229).  NOTE: The step was retried the requested number of times (3) without succeeding.  The step failed.

Na taki błąd może pomóc nadanie uprawnień!

grant execute on internal.cleanup_server_retention_window to [##MS_SSISServerCleanupJobLogin##]

grant execute on internal.cleanup_server_project_version to  [##MS_SSISServerCleanupJobLogin##]

No i proszę wszystko działa – klient zadowolny!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik