SQL: Błąd podczas usuwania bazy danych: Database mirroring must be removed before you drop the database

31-gru-2011

Właściwie komunikat błędu mówi sam za siebie:

The database ‘Test_SQLServer_Mirroring’ is enabled for database mirroring. Database mirroring must be removed before you drop the database. (Microsoft SQL Server, Error: 3743)

Bazy nie można usunąć, bo jest spięta w mirroringu. Dlatego najpierw wyłącz mirroring wykonując polecenie:

ALTER DATABASE Test_SQLServer_Mirroring SET PARTNER OFF

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik