SQL: Błąd podczas uruchamiania joba: The module ‚SQLPS.psd1’ requires the following version of the .NET Framework: 3.5.

2-Lip-2017

Jednym z wymogów instalacyjnych wielu wersji SQL Server jest instalacja .NET Fraework 3.5. Z zasady instalacja nie uda się jeśli Framework nie jest zainstalowany, ale… coś dziwnego się stało. Na serwerze na którym SQL już działał od dłuższego czasu, ni z tego ni z owego pojawił się błąd podczas wykonywania job z SQL Agent:

A job step received an error at line 1 in a PowerShell script. The corresponding line is ‚import-module SQLPS  -DisableNameChecking’. Correct the script and reschedule the job. The error information returned by PowerShell is: ‚The module ‚SQLPS.psd1’ requires the following version of the .NET Framework: 3.5.  The required version is not installed.

Sposób naprawy jest prosty! Trzeba po prostu doinstalować ponownie .Net Framework i na dodatek nie jest wymagany żaden restart. Oto wszystkie czynności do wykonania z PowerShell:

Jeśli masz do czynienia z serwerem 2008, zacznij od jawnego zaimportowania modułu server manager

Sprawdź aktualny stan instalacji .NET Framework

Zainstaluj .NET Framework

I ewentualnie sprawdź status po instalacji

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik