Sprawdzenie kiedy była ostatnio wykonywana kopia zapasowa bazy danych SQL

10-kwi-2011

Informacje o wykonywanych kopiach danych są zapisywane na bieżąco w tabelach bazy danych msdb. Możesz więc prosto, jednym zapytaniem stwierdzić kiedy ostatnio była wykonywana kopia zapasowa!

To zapytanie to:

SELECT 
     d.Name AS DatabaseName,
    MAX(b.backup_finish_date) AS LastBackUpTime
FROM sys.sysdatabases d
LEFT OUTER JOIN msdb.dbo.backupset b 
   ON b.database_name = d.name
GROUP BY d.Name

Więcej o historii kopii na mobilo (mobilo24):

Usuwanie informacji o historii wykonanych kopii

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik