Sieć: Jak sprawdzić czy port jest otwarty

2-sie-2021

Zacznijmy od tego, co to znaczy, że port jest otwarty? Dla mnie to sytuacja kiedy jestem w stanie podłączyć sie z zewnątrz do usługi nasłuchującej na tym porcie. Ponieważ port można zamykać lub odfiltrowywać na różnym poziomie (lokalny firewall, firewall na routerze itp.), to właściwie pytanie należałoby doprezycować. Czy port jest otwarty dla połączenia przychodzącego z x.y.z?

Dlatego nic lepiej nie sprawdzi otwartości portu, jak bezpośrednie połączenie z wybranej zewnętrznej maszyny.

Dla Windows:

W powershellu wykonaj

Test-NetConnection -computer <adres_serwera_docelowego> -port <numer portu>

Dla Linux/Unix

W shellu wykonaj:

telnet <adres_serwera_docelowego> <port>

Jeśli telnet byłby niedostępny skorzystaj z nmap lub zainstaluj telneta

dnf install telnet

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik