Scalanie Arkuszy/Tabel Excel

15-lut-2015

Uwaga! Ten program należy do pakietu narzędzi scalających pliki Excel:

 • jeżeli szukasz programu scalającego tabele znajdujące się na arkuszach do jednej dużej tabeli, to pozostań na tej stronie.
 • jeżeli szukasz programu scalającego dane z arkuszy w postaci ankiety, sprawdź program Scalanie Arkuszy/Formularzy Excel. .

>>>> Pobierz program Scalanie arkuszy/tabel Excel!!! <<<<

Aby kupić licencję wypełnij formularz zamówienia i ciesz się zaoszczędzonym czasem!

Scalanie arkuszy/tabel Excel

Trafia do Ciebie potok danych zapisanych w Excelu, a Ty musisz te dane przeanalizować, zinterpretować, podjąć w oparciu o nie istotne dla firmy decyzje. Problem jednak nie w ilości danych – z tym sobie można poradzić, ale z dużą liczbą tabel, w których te dane się znajdują. Coraz częściej programy finansowe, bankowe, magazynowe i wiele innych eksportuje informacje do skoroszytów Excel dając użytkownikom możliwość analizowania tych danych dalej na własną rękę. Również wewnątrz firmy standardem są wędrujące od osoby do osoby arkusze, które w końcu ktoś musi połączyć i przeanalizować.
arkusze
Jeżeli jesteś posiadaczem dziesiątek plików i stwierdzasz że łatwiej byłoby te dane przeanalizować, mając je wszystkie w jednym pliku, to może Cię zainteresować program do Scalania Tabel Excel. Najważniejsze cechy prezentowanego programu to:

 • Łączenie danych znajdujących się w wielu arkuszach i skoroszytach w jednym docelowym skoroszycie. Łączenie jest możliwe, o ile dane te mają takie same nagłówki, tzn. w każdym skoroszycie w kolumnie A znajduje się symbol produktu, w kolumnie B rozmiar itd.
 • Możliwość automatyzowania scalania arkuszy Excel. Wystarczy raz stworzyć definicję, zapisać ją na dysku, a następnie uruchamiać scalanie wielokrotnie klikając tę ikonkę!
 • Możliwość budowania archiwum scalanych plików. Po każdym łączeniu arkuszy, źródłowe pliki mogą zostać przeniesione w wybrane przez Ciebie miejsce, tworząc archiwum operacji scalania. Podobnie operacja łączenia danych za każdym razem może tworzyć nowy plik oznaczony godziną uruchomienia pozwalając wrócić do historycznych danych.
 • Parametryzacja procesu scalania danych Excel (opuszczenie początkowych wierszy arkusza, wybór arkuszy do scalania, tworzenie odnośników do danych źródłowych i inne).

Nie czekaj – po prostu ściągnij program i sprawdź jego działanie!

Instrukcja obsługi programu

Po instalacji programu „Scalanie Tabel Excel” w menu i na pulpicie pojawi się ikonka podpisana „Mobilo – Scalanie Tabel Excel”:

ikona

Od połączenia danych rozrzuconych w kilku arkuszach dzieli Cię tylko 5 kroków!

Krok 1 Określ skąd pobierać dane źródłowe

krok 1

 • Ścieżka do katalogu ze skoroszytami… – powinna wskazywać na folder, w którym znajdują się pliki wejściowe, do scalenia.
 • Maska plików – pozwala ograniczyć ilość scalanych plików do tylko tych, które pasują do określonej maski, np.:
  • Dane*.* – program zaimportuje tylko pliki, których nazwa rozpoczyna się od Dane
  • *.xlsx – program zaimportuje tylko pliki Excel 2007 i nowsze
  • *.* – program zaimportuje wszystkie pliki
 • Jeżeli mają być scalane wszystkie arkusze zaznacz „wszystkie arkusze”. Jeżeli w danych wejściowych należy wybrać tylko niektóre arkusze, to należy zaznaczyć „wybrane arkusze”, a następnie uzupełnić listę nazw arkuszy, które będą przetwarzane przez program
 • Jeżeli dane mają nagłówki np. „Nazwa”, „Ilość”, „Cena” itp. to należy zaznaczyć pole „Moje dane mają nagłówek”. W polu początek danych (lub nagłówka) należy podać numer wiersza, w którym zaczynają się dane do zaimportowania. Zazwyczaj dane zaczynają się w pierwszym wierszu, ale opcja ta pozwala ewentualnie opuścić kilka początkowych wierszy, gdyby nie były one ułożone na początku arkusza.
 • Po wypełnieniu pierwszego ekranu kliknij „Dalej >>”

Przykład:

Załóżmy, że w każdym skoroszycie na arkuszu o nazwie faktury znajdują się intersujące Cię dane. Oprócz tego w każdym skoroszycie znajduje się także arkusz „Kontrahenci”, „Pracownicy” a czasami ktoś ręcznie dodawał jeszcze inne arkusze o zupełnie przypadkowych nazwach.

 • Aby scalić tylko faktury, pomijając wszystkie inne arkusze wypełnij tę część okna w następujący sposób:

Krok_01_faktury

 • Aby scalić faktury oraz kontrahenci i pracownicy, ale pominąć wszystkie pozostałe arkusze wypełnij okno w następujący sposób:

Krok_01_faktury_pracownicy

Jeżeli początkowe wiersze zawierają inne, nie interesujące cię dane zmień tę opcję, np. dla arkusza:wejsciowe-naglowek
wprowadź w polu „początek danych” numer 7:

naglowek-7

Krok 2 Określ, gdzie mają trafić scalone dane

krok 2

 • Ścieżka do pliku docelowego wskazuje na plik, który będzie zawierał scalone dane.
 • Do nazwy pliku może być dodawana data i godzina, dzięki czemu może powstawać „archiwum” operacji scalania.
  • Zaznaczając opcję „dodaj do nazwy pliku datę i godzinę” możesz tworzyć archiwum scalanych arkuszy. Nazwa pliku odpowiada godzinie uruchomienia scalania.

Pliki

 • W razie znalezienia już takiego pliku na dysku poprzednia zawartość pliku
  • może zostać usunięta lub
  • aktualne dane mogą być dopisane do aktualnej zawartości pliku docelowego. Ta opcja może się przydać, jeżeli kolejne pliki uzupełniają informacje otrzymane i scalone poprzedniego dnia (np. codzienne zestawienia faktur dołączane do zestawienia miesięcznego)
 • Scalane dane mogą być umieszczone w jednym dużym połączonym arkuszu (należy podać jego nazwę) lub w wielu arkuszach o nazwach odpowiadającym arkuszom w plikach źródłowych.
 • W docelowym arkuszu może się znaleźć nagłówek obecny w plikach źródłowych. Decyduje o tym zaznaczenie pola „Skopiuj nagłówek”. Importowane dane zostaną umieszczone w pliku docelowym w wierszu określonym polem „Początek danych”.Po wypełnieniu drugiego ekranu kliknij „Dalej >>”

Przykład:

Dane są dostarczane przez managerów działów. Każdy z nich tytułuje arkusz w swoim skoroszycie nazwą swojego działu. Chcesz uzyskać jedno zestawienie dla wszystkich działów w jednym arkuszu. Wybierz:

Nazwa_akrusza

Jeśli w tej samej sytuacji chcesz uzyskać jeden skoroszyt, w którym będą się znajdowały oddzielne arkusze z nazwami działów zmień opcje następująco:

wiele_arkuszy

Zakładając, że nazwy 077-PL, 042-PL, 032-PL to nazwy działów (czyli nazwy arkuszy w plikach źródłowych) po scaleniu uzyskasz jeden skoroszyt z arkuszami o nazwach odpowiadających nazwom działów:

jeden_skoroszyt_wiele_arkuszy

 Krok 3 Łączenie z danymi źródłowymi

krok 3

Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, z którego pliku źródłowego pochodzi dany wiersz, zaznacz opcję „Dodaj kolumnę ze wskazaniem skąd pochodzą dane…” W efekcie oprócz scalonych danych, które wypełnią arkusz począwszy od kolumny B, uzyskasz w komórkach kolumny A tekst w postaci: [Nazwa_skoroszytu]Nazwa_Arkusza, który jednocześnie będzie odnośnikiem do danych źródłowych. Wystarczy więc kliknąć taką komórkę w scalonym arkuszu, a Excel otworzy źródłowy plik, z którego ten wiersz pochodzi (o ile plik nadal znajduje się w oryginalnej lokalizacji).

odnosniki

Kontynuuj klikając dalej „Dalej >>”

Krok 4 Zdefiniuj interakcyjność procesu scalania danych

krok 4

 • Importowane pliki po przetworzeniu mogą:
  • Pozostać w oryginalnej lokalizacji bez zmian. Zaznacz tą opcję, jeżeli pliki źródłowe będą jeszcze potrzebne dla innych procesów lub użytkowników
  • Zostać usunięte. Zaznacz opcję, jeżeli pliki po scaleniu są już zbędne.
  • Zostać przeniesione do innego folderu budując „historię” operacji scalania. Zaznacz tą opcję, jeżeli scalanie ma charakter cykliczny/powtarzalny. W tym przypadku trzeba będzie podać także nazwę folderu do jakiego pliki mają być kopiowane. W takim przypadku wybierz następujące opcje

historia_opcje

 • Do nazwy folderu może być dodawana aktualna data, aby było wiadomo, kiedy odbywało się scalanie.

foldery_historia

 • Przed uruchomieniem scalania może być zadane dodatkowe pytanie o potwierdzenie chęci scalania plików. Opcja jest szczególnie przydatna przy kolejnych uruchomieniach scalania. Zapisaną definicję wystarczy przecież kliknąć, a Windows sam uruchomi program i wykona scalenie. Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia scalenia, warto więc zaznaczyć tę opcję, aby przed wykonaniem łączenia danych zostało zadane dodatkowe pytanie.
 • Po ukończeniu scalenia można wyświetlić raport. W przypadku błędów pozwoli on zdiagnozować problem, np. sprawdzić, w którym pliku doszło do błędu. Raport zawiera też np. informację o godzinie rozpoczęcia scalania, zakończenia i czasu trwania. Przykład. Dane miały być połączone do pliku znajdującego się w katalogu, którego nie ma na dysku. Wyświetlony komunikat prezentuje informacje po nieudanym scalaniu.

Bledy

Opcja pokaż komunikat, powoduje że po zakończeniu scalania zostanie wyświetlony dodatkowy komunikat o zakończeniu.

Zaznaczenie opcji „Otwórz plik po imporcie” powoduje, że po zakończeniu scalania zostanie otwarte okno programu Excel z otwartym docelowym skoroszytem. Opcja jest przydatna, jeżeli natychmiast po połączeniu danych chcesz zobaczyć efekt scalania arkuszy.

Kontynuuj klikając dalej „Dalej >>”

Krok 5 Zapisanie definicji i uruchomienie

krok 5

W polu Nazwa wpisz nazwę, pod jaką ta operacja scalania będzie rozpoznawana. Nazwa będzie używana w komunikatach wyświetlanych przed i po scalaniu.

Określ, gdzie zapisać definicję. W przyszłości, aby uruchomić scalanie wystarczy dwukrotnie kliknąć plik z definicją.

Na zakończenie kliknij „Zapisz i uruchom”. Spowoduje to rozpoczęcie pierwszego scalania.

Jeżeli w przyszłości trzeba będzie poprawić zapisaną definicję scalania, na pierwszym oknie kreatora kliknij przycisk „Otwórz” i wskaż na plik z definicją. Następnie przejdź przez kolejne okna programu wprowadzając niezbędne zmiany.

 

Pobierz program Scalanie arkuszy/tabel Excel!!!

Aby kupić licencję wypełnij formularz zamówienia i ciesz się zaoszczędzonym czasem!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik