Rozmiar plików bazy danych (w tym rozmiar loga transakcyjnego)

6-mar-2012
 

Szukałem polecenia pokazującego rozmiar loga transakcyjnego. Oto ono:

SELECT DB_NAME(database_id) AS DatabaseName,
Name AS Logical_Name,
Physical_Name, (size*8)/1024 SizeMB
FROM sys.master_files
WHERE DB_NAME(database_id) = 'AdventureWorks2008R2′

Zapytanie pochodzi z http://blog.sqlauthority.com/2010/02/08/sql-server-find-the-size-of-database-file-find-the-size-of-log-file/

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik