R #07 – eksport wykresu do pliku – tutorial

14-lip-2019

To dobrze móc wygenerować wykres w środowisku programistycznym, ale jeśli te wykresy mają np. dalej podlegać publikowaniu w intranecie i chciałoby sie aby te wykresy były zawsze aktualne, wtedy przyda się eksportowanie danych do pliku. Skrypt będzie można uruchamiać batchowo, bez udziału człowieka, a jednym z zadań skryptu będzie aktualizacja pliku.

W  pierwszym kroku należy otworzyć nowe urządzenie. Tym urządzeniem będzie teraz plik PNG o zdefiniowanej wysokości, szerokości i rozdzielczości. Po otwarciu urządzenia, rysowanie wykresu będzie się odbywać właśnie tam. Wobec tego uruchomienie polecenia plot, nie spowoduje narysowania czegokolwiek na ekranie. Wszystko będzie odbywać się w pliku graficznym. Ostatnim poleceniem jest zamknięcie urządzenia za pomocą dev.off():

png('c:/temp/chicken_chart.png', width = 500, height = 350, res = 72)

plot(x=1:nrow(chickwts), y=chickwts$weight,
 col=color_column, pch = shapes_column,
 xlab = 'Chicken', ylab = "Chicken's weight")

legend("topleft", legend = levels(chickwts$feed),
 col = my_colors,
 pch = my_shapes )

dev.off()

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik