R #06 – kompozycja wykresów – tutorial

14-lip-2019

Zależnie od sytuacji, czasami chcemy mieć duży i dokładny wykres, co pozwala dokłądnie przyjrzeć się poszczególnym elementom wykresu. Innym razem zadowolisz się po prostu ogólną znajomością sytuacji i wtedy przyda się kilka wykresów na raz prezentujących różne zależności, chociaż zdecydowanie mniejszych i mniej dokładnych.

W języku R za układ wykresu odpowiada kilka parametrów sesji. Możesz je wyświetlić korzystając z polecenia:

par()

Aby przekonfigurować środowisko tak, aby na raz pojawiały się 3 wykresy ułożone poziomo jeden nad drugim wykonaj polecenie:

par(mfrow=c(3,1))

Teraz pozostaje rysować wykresy:

barplot(feed_mean,
 main="Average chicken weight depending on feed",
 ylab="weight",
 xlab="feed type")

hist(ord_chick$weight, breaks = 10, ylim=c(0,10),
 ylab="Number of chickens", xlab="Chicken's weight")

barplot(data = chickwts,height = chickwts$weight,
 col=color_column, pch = shapes_column)

A kiedy już skończysz budowanie swojego wykresu i chcesz wrócić do ustawień początkowych, uruchom:

dev.off()

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik