R #05 – wykres słupkowy i wartości średnie – tutorial

14-lip-2019

W jednym z poprzednich wpisów pokazywałem, jak zbudować wykres słupkowy. Narzekaliśmy jednak na to, że słupków było tyle, co danych, a tymczasem często chciałoby się je uogólnić. Wszystkie próbki odpowiadające jednej kategorii do zaprezentowania na wykresie można uogólnić np. wyznaczając dla nich średnią.

W tym przykładzie nadal pracujemy z informacjami o wadze kurczaków w zależności od karmy, jaką im podawano. Aby rozpocząć rysowanie przygotujemy w odpowiedni sposób dane. Zostaną one podzielone na kategorie ze względu na rodzaj karmy, a potem dla każdej z tych grup wyliczymy wartość średnią:

feed_mean= tapply(chickwts$weight, chickwts$feed, mean, na.rm=T)
feed_mean

 casein horsebean linseed meatmeal soybean sunflower 
 323.5833 160.2000 218.7500 276.9091 246.4286 328.9167

Teraz można przystąpić do rysowania wykresu:

barplot(feed_mean,
 main="Average chicken weight depending on feed",
 ylab="weight",
 xlab="feed type")

Każdy słupek to inny rodzaj karmy. Każda wysokość słupka to inna średnia waga kurczaka, który częstował się tą karmą. Jak zwykle do dyspozycji jest wiele parametrów, które zmienią wygląd tej grafiki. Np. parametr horiz=TRUE powoduje, że wykres jest ułożony poziomo:

barplot(feed_mean,
 main="Average chicken weight depending on feed",
 ylab="weight",
 xlab="feed type",
 horiz = TRUE)

 

 

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik