R #04 – wykres pudełkowy – tutorial

14-lip-2019

Na początku wiele rzeczy wydaje się prostych, a z czasem kiedy je analizujemy dochodzimy do drugiego dnia. Potem do trzeciego, potem do czwartego… Im dalej tym bardziej zaawansowane narzędzia są potrzebne.

boxplot(weight ~ feed, data = chickwts, varwidth = TRUE, notch=TRUE,
 col='gray')

Co na tym wykresie widać?

  • Każde pudełko ma pośrodku poziomą kreskę. Ta kreska to mediana (wartość środkowa)
  • Górna krawędź pudełka i dolna krawędź wyznaczają końce środkowych kwartyli
  • Wystające odcinki, zwane też wąsami i sięgają do wartości minimalnej i maksymalnej
  • Osobne pudełko zostało wygenerowane dla każdej kategorii – tutaj rodzaju karmy
  • Miara, którą prezentujemy to waga kurczaka
  • Pudełka są wcięte w centralnej części. To wcięcie pozwala odnieść pozyskana informację o medianie dla próbki danych do całej populacji. Oczywiście po przebadaniu całej populacji może się okazać, że mediana się przesunie. Te wcięcia określają tzw. przedział ufności mediany, czyli gdzie i z jakim prawdopodobieństwem pojawi się mediana na wykresie dla całej populacji. Za obecność wcięcia odpowiada parametr notch=TRUE

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik