Python: Pycharm – wyświetlanie dużych DataFame ze wszystkimi kolumnami bez kropek

22-lut-2020

Kiedy pracujesz z dużymi danymi w Pycharm, chcesz zwykle zobaczyć, co w tych danych się znajduje. Najprościej to zrobić wyświetlając DataFrame na ekranie. Niestety, jeśli obiekt ma wiele kolumn to domyślnie zostanie wyświetlonych tylko kilka a między nimi pojawi się symbol trzech kropek mówiący o tym, że nie wszystko się zmieściło. Podobnie kiedy do wyświetlenia jest wiele wierszy, może pojawić się jeden wiersz wypełniony kropkami, informujący o tym, że python zdecydował się nie wyświetlać wszystkiego:

Co zrobić?

Metoda 1. Dodajesz kilka poleceń, które zmieniają opcje działania poleceń wyświetlających data frame:

– display.width – ile znaków może być w jednej linijce w czasie wyświetlania wiersza

– display.max_columns – ile kolumn ma być maksymalnie wyświetlanych

– jeśli to samo chciałbyś robić z obiektami numpy to jest do tego opcja linewidth

import pandas as pd
import numpy as np

pd.set_option('display.width', 300)
pd.set_option('display.max_columns',10)
np.set_printoptions(linewidth=300)

data = pd.read_csv(r'C:\Examples\StackOverflowDeveloperSurvey.csv')
print(data.head(100))

Nie znam opcji, która rozwiązuje problem dodatkowego wiersza z kropkami, kiedy do wyświetlenia jest dużo wierszy, ale znam sztuczkę. Nie należy wyświetlać data frame, ale raczej data frame skonwertowany do napisu metodą to_string(). Ta metoda zadziała zresztą też, kiedy chcesz wyświetlić wszystkie kolumny. Pamiętaj jednak o wpływie na wydajność skryptu w którym takich parametrów i sztuczek użyjesz

import pandas as pd
import numpy as np
 
data = pd.read_csv(r'C:\Examples\StackOverflowDeveloperSurvey.csv')

# wyswietlanie wszystkiego
print(data.head(100).to_string())

Metoda 2. Skorzystaj z graficznego viewera dostępnego podczas debugowania.

Ustaw break point i uruchom skrypt w trybie debug.

W okienku Variables odszukaj zmiennej odpowiadającej za obiekt DataFrame i w menu konteksowym wybierz View As DataFrame

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik