Python: Problem z instalacją pydot

31-gru-2017

W skrypcie próbowałem skorzystać z pydot. Linijka

import pydot

kończyła się błędem o braku tej biblioteki. Pestka!

  • Jeśli pracujesz np z IDLE i ścieżka systemowa wskazuje właśnie na tą instalację Pythona to problem rozwiązuje się przez uruchomienie w wierszu poleceń (pamiętaj o run as administrator):
pip install pydot

  • Jeśli pracujesz z Anaconda i ta instalacja nie jest wskazywana przez zmienną systemową PATH, to aby zainstalować bibliotekę pydot wejdź do Anaconda Prompt (Start >> Anaconda Prompt) – znowu pamiętaj o uruchomieniu komendy jako administrator. Tu również wystarczy uruchomić

pip install pydot

i ważna uwaga. Poniższe polecenie kończy się błędem, chociaż z założenia jest odpowiednikiem polecenia pip używanym z anacondą:

conda install pydot

Problem jest powiązany z brakiem pakietu w wersji x64 w repozytoriach obsługiwanych przez Anacondę. Ale już po zainstalowaniu pydotplus i aktualizacji condy, pakiet pydot udało się zainstalować. Ciekawe…

 

Niestety zainstalowanie pydot to nie wszystko. Pydot pozwala rysować grafy z wykorzystaniem GraphViz. Dlatego trzeba jeszcze:

  • zainstalować GraphViz z https://graphviz.gitlab.io/_pages/Download/Download_windows.html
  • zmodyfikować zmienną środowiskową PATH, aby wskazywała na katalog bin

  • ponownie uruchomić pythona lub Jupyter Notebook. I już działa…

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik