Python: Pandas: Wyświetlanie liczb float z określoną precyzją

31-Maj-2020

W idealnym świecie idealnie jest wyświetlać każdą liczbę z maksymalną dokładnością, ale… świat nie jest idealny. Bywa, że wyliczoną wartość 1.0000001 wolelibyśmy wyświetlić po prostu jako 1. Jedną z możliwością byłoby wykonanie odpowiednich obliczeń na DataFrame i pozbycie się problemu właściwie raz na zawsze. Jeśli jednak wolisz po prostu zmienić parametry tak, aby dane wyświetlały się z mniejszą liczbą cyfr po przecinku wystarczy zmienić parametr

pd.options.display.float_format

W tej zmiennej określasz styl formatowania, który będzie wykorzystywany podczas wyświetlania liczb zmienno-przecinkowych. Jedna instrukcja i po sprawie!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik