Python: Pandas: Wyświetlanie liczb float z określoną precyzją

31-maj-2020

W idealnym świecie idealnie jest wyświetlać każdą liczbę z maksymalną dokładnością, ale… świat nie jest idealny. Bywa, że wyliczoną wartość 1.0000001 wolelibyśmy wyświetlić po prostu jako 1. Jedną z możliwością byłoby wykonanie odpowiednich obliczeń na DataFrame i pozbycie się problemu właściwie raz na zawsze. Jeśli jednak wolisz po prostu zmienić parametry tak, aby dane wyświetlały się z mniejszą liczbą cyfr po przecinku wystarczy zmienić parametr

pd.options.display.float_format

W tej zmiennej określasz styl formatowania, który będzie wykorzystywany podczas wyświetlania liczb zmienno-przecinkowych. Jedna instrukcja i po sprawie!

import pandas as pd


pd.options.display.float_format = "{:,.10f}".format

x = [ [0.123456789, 0.987654321],
 [0.123456789, 0.987654321]]
pd.DataFrame(x)

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik