Python: Pandas: Formatowanie kolumn – metoda to_string i parametr formatters

10-kwi-2020

Dane to dane i kiedy przetwarzasz je w data frame, to generalnie nie należy się przejmować wyglądem tych danych. Jednak od czasu do czasu chcesz zadbać również o to jak te dane mają wyglądać.

Oto dataframe:

import pandas

d = {'col1': [1, 22, 333, 4444], 'col2': [4, 55, 666, 7777]}
df = pd.DataFrame(d)
df

Data Frame ma metodę to_string, a metoda to_string przyjmuje parametr formatter, który wpływa na sposób wyświetlania danych:

formatters={"col1": "{:,.2f}".format, "col2": "{:,.2f}".format}

print(df.to_string(formatters = formatters))

A co jeśli data frame zawiera dane napisowe – string? Te polecenia skonwertują nasz data frame do tekstu:

df = df.applymap(str)
df
df.dtypes

Tu przy pomocy parametru formatters określasz, że kolumna col1 ma być wyrównana do lewej strony i napis ma być umieszczony na 10 znakach, a col2 ma być wyrównany do prawej i też na 10 znakach:

formatters={"col1": "{:<10}".format, "col2": "{:>10}".format}
print(df.to_string(formatters = formatters))

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik