Python: Pandas: Formatowanie kolumn – metoda to_string i parametr formatters

10-Kwi-2020

Dane to dane i kiedy przetwarzasz je w data frame, to generalnie nie należy się przejmować wyglądem tych danych. Jednak od czasu do czasu chcesz zadbać również o to jak te dane mają wyglądać.

Oto dataframe:

Data Frame ma metodę to_string, a metoda to_string przyjmuje parametr formatter, który wpływa na sposób wyświetlania danych:

A co jeśli data frame zawiera dane napisowe – string? Te polecenia skonwertują nasz data frame do tekstu:

Tu przy pomocy parametru formatters określasz, że kolumna col1 ma być wyrównana do lewej strony i napis ma być umieszczony na 10 znakach, a col2 ma być wyrównany do prawej i też na 10 znakach:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik