Python: Jak uruchamiać skrypty w Windows?

12-lis-2017

Aby uruchomić skrypt pod Windows w najgorszym (najmniej wygodnym przypadku) wykonaj w cmd.exe:

<path_to_python>\python.exe <path_to script.py>

Program python się uruchomi i zinterpretuje skrypt z pliku .py

Jeśli jednak ścieżka do katalogu gdzie znajduje się python jest dodana do zmiennej środowiskowej PATH, to ścieżki dostępu do programu python.exe nie trzeba podawać w całości. Wystarczy wtedy napisać:

python <path_to_script.py>

Możesz sprawdzić jakie ścieżki są zapisane w path w ten sposób:

Panel sterowania >> System >> Zaawansowane ustawienia >> Zmienne środowiskowe >> Path i Edytuj:

Ale pod windows można jeszcze dodać skojarzenie dla plików *.py, tak że po kliknięciu pliku skryptu zostanie w tle uruchamiona komenda python, a ścieżka do pliku zostanie przekazana jako parametr. Oto jak zmienić skojarzenia rozszerzeń plików w Windows 10:

Start >> Ustawienia >> Aplikacje >> Wybierz domyślne aplikacje wg typów plików:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik