Python: if w postaci jednej linijki nie działa z pass

9-Sie-2019

W Pythonie wyrażenie if można zapisać w postaci jednolinijkowca:

Jednak łatwo wpaść w pułapkę. Takie wyrażenie zadziała:

ale już takie nie:

Ale po kolei:

price = 10

bonus = 1

bonus_granted = True

A teraz odpowiadając na pytanie. Przypomnijmy, że Pythonie można mieć statement i expressions:

  • statement – coś robi i niekoniecznie cokolwiek zwraca. Przykładem statement jest pass i przypisanie wartości do zmiennych
  • expression – to jest jedna lub więcej instrukcji, które coś zwracają. Przykładem expression jest np dowolny napis, dowolne obliczenie, ale też np. polecenie print (!!!!!!)

Jak sprawdzić czy coś jest expression? Prosto. Do zmiennej przypisz wynik wykonania polecenia, np.:

zwracany wynik to

Widać więc, że print (chociaż głównie kojarzy nam się z robieniem czegoś – wyświetlaniem napisu) jest też expression, bo ma wartość None.

Trochę inaczej jest tu:

oto wynik:

Niestety – pass tylko coś robi (dokładniej rzecz biorąc „robi nic”), kompletnie nic nie zwraca, nawet None (!!!!)

Podobnie jest z przypisaniem:

też błąd:

Przypisanie się wykonuje, ale podobnie jak poprzednio kompletnie nic nie zwraca.

No i po tym wstępie mogę tłumaczyć dlaczego nie zadziałało if 🙂

Wyrażenie if zapisane w postaci jednolinijkowca musi być wyrażeniem. Pierwsze polecenie:

print(price-bonus) if bonus_granted else price = 200

nie jest wyrażeniem, bo o ile jeszcze print coś zwraca (None), o tyle druga część z przypisaniem nic nie zwraca. Stąd błąd

Podobnie będzie tu:

print(price-bonus) if bonus_granted  else pass

Ale za to tutaj już tego problemu nie ma, bo tu zawsze uzyskasz wyrażenie:

Co ciekawe, jeśli wynik tego wyrażenia chcesz zapisać w zmiennej:

to okaże się, że jej wartość to None:

Więcej na ten temat można poczytać też tu (j.ang):

https://stackoverflow.com/questions/16114003/error-when-trying-to-use-pass-keyword-in-one-line-if-statement

Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać wątpliwości

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik