Python: formatowanie tekstu

11-sty-2019

W Pythonie mamy kilka sposobów na formatowanie tekstów, między innymi starszy z wykorzystaniem operatora % i nowy wykorzystujący metodę format. Jak to zwykle bywa nowsze metody pozwalają na wykonywanie większej ilości niestandardowych formatowań, niż te starsze. Część zadań można jednak realizować z wykorzystaniem obu metod – z porównywalnym efektem. Oto formatowanie napisu na 10 znakach z wyrównaniem do lewej lub do prawej:

print('%10s' % ('test'))  # align to right
print('%-10s' % ('test')) # align to left

print('{:>10}'.format('test'))  #align to right
print('{:10}'.format('test'))   #align to left

Więcej szczegółów zajdziesz tutaj:

https://pyformat.info/

A oto efekt:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik