Python: Dynamiczne tworzenie zmiennych w kodzie

7-Sty-2020

W Pythonie występuje funkcja globals(), która zwraca tablicę przechowującą wszystkie zmienne sesji. Kiedy chcesz utworzyć nową zmienną, możesz po prostu dodać nowy element do tej listy

Tutaj przechodzimy pętlą for przez kod 3 razy i tworzymy zmienne o nazwach var_0, var_1 i var_2. Żeby się przekonać, że instrukcja wykorzystująca funkcję globals działa, wyświetlamy zmienne podając ich statyczne nazwy, jakie na tym etapie wykonania kodu powinny już istnieć.

Zależnie od wykorzystywanego edytora, przy linijce zawierającej ten kod może się pojawić ostrzeżenie:

Skoro ta metoda jest taka zła, to czego używać zamiast tego? Można by próbować z listą:

Dodaj komentarz:

Autor: Rafał Kraik