Przykładowa baza danych do nauki SQL (AdventureWorks)

17-sty-2011

Pod adresem http://msftdbprodsamples.codeplex.com/ można znaleźć darmowe przykładowe bazy danych, na których można poćwiczyć pracę z SQL. Bazy są na bieżąco aktualizowane pod konkretne wydania SQL Server.

Chcesz zobaczyć, jak zainstalować przykładową bazę danych AdventureWorks? Zajrzyj do darmowego filmu – części Kursu „SQL #1 Instalacja i narzędzia„. Odszukaj na stronie film: „Przykładowa lekcja: Instalacja przykładowej bazy danych AdventureWorks”. Chcesz wcześniej zainstalować SQL Server – obejrzyj film „Prosta instalacja SQL Server”

Komentarze:

  1. Mobilo » Blog Archive » Problemy z optmalizacją procedur składowanych w SQL (Opcja WITH RECOMPILE) napisał,

    […] ‘sp_recompile’. Przykład bazuje na tabeli Person.Address z bazy danych AdventureWorks. (Artykuł na Mobilo  przedstawia skąd pobrać przykładowe bazy […]

Autor: Rafał Kraik