Powershell: wyświetlenie informacji o procesie i użytkowniku jednocześnie

2-sie-2017

Jak zwykle w powershell zadanie można zrealizować na dziesiątki sposobów, a ten poniżej to tylko jedna z propozycji

Get-WmiObject win32_process | 
 Foreach { `
    $ret=@{}; `
    $ret['ProcessName']=$_.Name; `
    $ret['Owner']=$_.GetOwner().User; `
    $obj =New-Object -TypeName PSObject -Property $ret; `
    $obj }

Co takiego się tutaj dzieje?

 • Ponieważ polecenie Get-Process samo w sobie nie posiada możliwości wyświetlenia właściciela procesu korzystamy z Get-WmiObject dla klasy Win32_process, które…
 • samo w sobie również nie ma informacji o użytkowniku, ale…
 • posiadając obiekt klasy win32_process, można wywoływać jego metody.
 • Dlatego dla obiektu $_ (konkretny proces) wywołujemy metodę GetOwner() i ze zwróconego obiektu pobieramy tylko nazwę użytkownika – reszta nas obecnie nie interesuje.
 • Znalezione informacje o nazwie procesu i właścicielu umieszczamy w tablicy hashowanej $ret. Do deklarowania tablicy hash korzystamy z $ret=@{}, a następnie przypisujemy omówione wcześniej: nazwę procesu i właściciela.
 • Mając hash table łatwo jest stworzyć obiekt. Po prostu wywołujemy New-Object wskazując że ma to być generyczny (pusty) obiekt a jego właściwości mają być pobrane z hash table, czyli będą to nazwa procesu i nazwa użytkownika.
 • Ostatnia linijka zwraca ten obiekt. Voila!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik