PowerShell wykonanie komendy SQL np założenie nowego loginu

31-paź-2013

Jest to metoda bardziej przyjazna dla programisty .NET.

  1. Tworzysz SQL Connection i inicjujesz je Connection String
  2. Otwierasz połączenie
  3. Tworzysz obiekt SQLCommand, który wykonuje zapytanie we wcześniej przygotowanym połączeniu.

Ja wykorzystałem tensposób połączenia do tworzenia loginów, ale można tak np. wykonywać INSERTY itp.

FUNCTION Create-Login($server, $login, $password)

{

$connectionString = „Data Source=”+$server+”;Integrated Security=true;Initial Catalog=master;”
$SQLconnection = new-object („Data.SqlClient.SqlConnection”)
$SQLconnection.ConnectionString=$connectionString
$SQLconnection.Open()
$cmd=”CREATE LOGIN „+$login+” WITH PASSWORD='”+$password+”'”
$SQLcommand = new-object („Data.SqlClient.SQLcommand”) $cmd, $SQLconnection  $SQLcommand.ExecuteNonQuery()

}

Create-Login 'localhost’ 'loginx’ ’!Pa$$w0rd!’

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik