Powershell: W połączeniu zdalnym przez remoting nie działa odwołanie do AD

30-lis-2015

Otwieram połączenie do serwera zdalnego

Enter-PSSession -Computer MyServer -Credential (Get-Credential 'domain\myadminusername')

Potem w tym połaczeniu odwołuję się do:

[ADSI]"WinNT://$($env:userdnsdomain)/another_user_name"

Niestety dostaję błąd:

Value for dictionary entry is not specified.
+ CategoryInfo :
+ FullyQualifiedErrorId : System.Management.Automation.Remoting.PSRemotingDataStructureException

Jeśli zaloguję się na serwer lokalnie przez RDP i wykonam dokóładnie to samo polecenie, to wszystko działa poprawnie. Dlaczego?

W sesji remotingu chciałem skorzystć z usług katalogowych (kontroler domeny), co spowodowałoby wtórne uwierzytelnienie na kontrolerze domeny czyli double hop….

Do double hop trzeba się odpowiednio skonfigurować….

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik