PowerShell: Sprawdzanie i nadawanie użytkownikom praw użytkownika User Rights

9-Mar-2019

W systemie Windows użytkownicy mogą mieć uprawnienia (do plików, drukarek itp) oraz prawa (do wyłączenia komputera, do zalogowania itp). Tutaj przedstawiam dwie funkcje, które pracują z prawami użytkowników. Pierwsza z nich sprawdza, czy użytkownik ma przyznane prawo, a druga nadaje takie prawo.

Filozofia obu funkcji jest podobna. Polecenie secedit służy do wyeksportowania informacji o przyznanych prawach dla użytkowników oraz do zaimportowania tych informacji. Między eksportem a importem znajduje się trochę typowej PowerShellowej logiki, która sprawdza czy użytkownik ma przypisane prawo czy nie.

Oto i funkcje:

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik