Powershell – jak załadować moduł z pliku psd1

14-maj-2013

W pakiecie skryptów powershell otrzymałem również plik z rozszerzeniem psd1. Na dodatek uruchamiając skrypty (zgodnie z instrukcją) otrzymywałem błędy mówiące o odwoływaniu się do istniejących poleceń (cmdletów).

Po krótkiej analizie pliku psd1 okazało się, że jest to moduł zawierający polecenia ładujące inne skrypty powershell. Trzeba go było po prostu załadować przed załadowaniem innych skryptów.

Wykonasz to komendą:

import-module -Name <ścieżka do pliku psd1>

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik