PowerShell: Jak definiować tablice?

13-sty-2018

Jak wiele rzeczy w PowerShellu można to zrobić na dziesiątki sposobów. Poniżej kilka propozycji:

a to tylko kilka propozycji, bo tablicę można jeszcze zainicjować wczytując zawartość pliku, zapisując w zmiennej wynik innego polecenia zwracającego większą liczbę obiektów itp.

Pierwszy z pokazanych powyżej sposobów jest chyba również najprostszy. $t1 składa się z liczb od 1 do 5

Drugi przypadek jawnie podkreśla, że chodzi o listę. Mówi o tym nawias i znak@ przed nim. Zapis ten jest szczególnie przydatny jeżeli lista ma być pusta @() lub jednoelementowa @(1). Bez tej notacji nic nie  można by powiedzieć o tym, że coś jest pustą listą albo listą jednoelementową.

Trzeci przypadek, to właściwie powtórzenie drugiego z tym, że tutaj elementy listy to napisy. Optycznie taka lista prezentuje się tak samo, ale poszczególne elementy listy mają różne typy, a co za tym idzie również właściwości i metody

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik