Powershell: Instalacja ISE

29-Maj-2016

Wchodzisz na serwer. Chcesz na szybko w przyjazny sposób napisać i zdebuggować skrypt. Niestety ISE nie jest zainstalowane. Można oczywiście uruchomić Server Manager >> kliknąć Features >> kliknąć Add Feature >> przejść przez kreatora i ISE będzie zainstalowane. Ale da się hmmm… bardziej profesjonalnie:

1. Po pierwsze załaduj moduł ServerManager. Moduł pozwala generalnie wykonywać te same operacje, co graficzny ServerManager

Import-Module ServerManager

2. Po drugie sprawdź, czy ISE jest zainstalowane (krok opcjonalny, jeżeli już wiesz, że nie jest…)

Get-WindowsFeature  '*ise*'
Display Name Name
------------ ----
[ ] Windows PowerShell Integrated Scripting Environm... PowerShell-ISE

brak znaku x w [x] oznacza, że Feature ISE jest mozlwy do zainstalowania, ale obecnie nie jest zaintalowany

3. Wykonaj instalację

Get-WindowsFeature  '*ise*' | Add-WindowsFeature
Success Restart Needed Exit Code Feature Result
------- -------------- --------- --------------
True No Success {Windows PowerShell Integrated Scripting E...

4. Gotowe! Zawołaj kolegów, żeby zobaczyli, jak guru instalujo programy na łindołsach

Dodaj komentarz:

Autor: Rafał Kraik