PowerShell: Input object is not numeric

16-lis-2017

Dziwna sprawa. Podczas wyznaczania najmniejszej daty pojawia się komunikat o błędzie: Input object … is not numeric. Przecież data to jednak numeric, dość specyficzny, ale numeric!

Błąd pojawiał się podczas wykonywania polecenia:

Get-ChildItem . | select lastaccesstime | measure -Property lastaccesstime -Minimum

Co ciekawe to samo polecenie działa na jednym komputerze dobrze, a na innym nie. O co chodzi?

Chodzi o różnicę wersji. Od Powershella 3.0 data jest rozpoznawana jako numeric, a wcześniej nie. Oto drobny dowód:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik