Powershell: Informacja o restarcie/wyłączeniu systemu

18-sie-2014

Jedna prosta komenda zwróci zapisy z logu systemowego o ostatnio wykonywanych restartach Windows. W logu znajduje się też informacja o tym kto zainicjował restart.

Get-EventLog -LogName System -Source „USER32” | ? {$_.EventID -eq 1074} | select -First 10 | ft -wrap

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik